Comisia de Avizare a Programului Partener de Încredere Smart City

Comisia de Avizare este compusă din:

 • Președinte – Sarolta Besenyei, Expert Comisia Europeană

 • 2 Vicepreședinti

  • Florin Nemțanu, Profesor Asociat Universitatea Politehnica București, Facultatea de Electronică

  • Serena Adler, Dr., Expert Internațional Mediu

 • Secretar – Andra Orloschi, Director Dezvoltare și Programe Internaționale ARSCM

Comisia de Avizare este o structură fără personalitate juridică, ce funcționează în cadrul ARSCM pentru gestionarea cererilor de acordare a Certificatului Marcă de Încredere Smart City, având drept principal rol evaluarea inițială a tuturor documentelor ce provin de la terțe persoane și organisme.

Regulamentul de Funcționare:

 • Comisia de Avizare (CA) se întrunește lunar în ședință ordinară sau la cererea Președintelui ARSCM în ședință extraordinară;

 • Primește din partea Secretariatului General ARSCM documentele de aderare în cadrul Programului;

 • Se îngrijește ca documentele primite să fie corect completate;

 • Realizează propuneri remise Președintelui Asociației privind îmbunătățirea Programului;

 • Realizează bugetul de cheltuieli al Comisiei. Propunerile sunt transmise Secretariatului General ARSCM;

 • adoptarea deciziilor se ia cu majoritate de voturi;

Atribuțiile Comisiei de Avizare:

 • evaluează documentațiile depuse în cadrul Programului;

 • întocmește raportul de acceptare sau respingere;

 • eliberează certificatul;